พ่อถ่ายภาพหนูน้อยนั่งเล่นหน้ากระจก แต่เงาในกระจกกลับไม่หันตาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *